ZW-gerechtigden die onder een eigenrisicodrager vallen, blijkt uit SEO-onderzoek naar de positie van de werknemer in de hybride verzekeringsmarkt, krijgen meer re-integratiedienstverlening dan publiek verzekerde ZW-gerechtigden en zijn vaker aan het werk. WGA’ers die onder een eigenrisicodrager vallen krijgen iets minder vaak re-integratiebegeleiding dan publiek verzekerden, maar zijn even vaak aan het werk.

SEO bij deze tweede conclusie: “UWV begeleidt meer mensen, ook als zij niet direct bemiddelbaar zijn. Mogelijk maken eigenrisicodragers meer de afweging tussen de kosten en baten van re-integratieactiviteiten. De re-integratieactiviteiten van eigen-risicodragers zijn meer dan die van UWV gericht op het eerste spoor. WGA’ers die onder een eigenrisicodrager vallen hebben te maken met minder partijen en hebben even vaak een vaste contactpersoon als publiek verzekerde WGA’ers. Werknemers van eigenrisicodragers zijn negatiever over de ontvangen begeleiding. Zij hadden vaker meer en snellere begeleiding willen krijgen. Ook vinden zij minder vaak dat er voldoende rekening wordt gehouden met de eigen wensen en mogelijkheden en/of met de persoonlijke situatie.”

Minister Koolmees: “Ik verwacht van eigenrisicodragers dat zij zich inzetten om te voorkomen dat iemand arbeidsongeschikt raakt en wanneer dat niet gelukt is, verwacht ik dat zij zich inspannen om iemand te helpen re-integreren, net als dat ik dit van UWV verwacht. Omdat dit onderzoek nog niets zegt over de effectiviteit van de begeleiding zal ik conform mijn eerdere toezegging in 2022 een onderzoek laten uitvoeren naar de effectiviteit van de begeleiding aan werknemers in het hybride stelsel. Ik verwacht dat in 2022 ook de (eerste) effecten zichtbaar zullen zijn van de omslag naar actieve schadelastbeheersing die private WGA-verzekeraars volgens het APE-rapport ‘De rol van private verzekeraars in het hybride WGA-stelsel’ hebben gemaakt.”

Het in 2018 verschenen APE-rapport duidt er op dat private verzekeraars van ERD WGA-werkgevers al in de eerste twee jaar van ziekte van de werknemer activiteiten ondernemen en dat een enkele private verzekeraar zich ook richt op verzuimpreventie.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.