In het Regeerakkoord van het huidige kabinet werd al aangekondigd dat de WGA-risicoperiode wordt verkort van tien jaar naar vijf jaar. Daarmee wordt voor alle werkgevers de periode waarover risico wordt gelopen in het geval een van hun werknemers arbeidsongeschikt wordt, aanzienlijk beperkt, aldus de coalitiepartijen. In een wetsvoorstel is dit plan nu uitgewerkt. Voor werknemers die een eerste ziektedag hebben op of na 1 januari 2020, gaat de periode van financiële verantwoordelijkheid bij WGA-instroom gesteld worden op 5 jaren. De regering geeft in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel aan dat het één van de maatregelen is die de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid moet verkleinen en dat dankzij dit wetsvoorstel flexibele arbeid een stuk aantrekkelijker wordt voor werkgevers.

Werkgevers moeten momenteel als zij eigenrisicodragerschap voor de WGA beëindigd hebben, drie jaar wachten voordat zij weer eigenrisicodrager kunnen worden. Per 2020 wordt deze regeling voor de WGA buiten werking gesteld en heeft iedere werkgever de mogelijkheid te kiezen voor eigenrisicodragerschap.

Verder is er het plan om de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers te wijzigingen. Momenteel wordt een werkgever ingedeeld als kleine werkgever als hij maximaal 10 keer het gemiddelde loon verloont (grens voor 2018: € 328.000,-). Deze grens wordt opgerekt van 10, naar 25 maal het gemiddelde loon. Kleine werkgevers betalen een WGA-premie die is gebaseerd op de instroom in de sector. De WGA-premie voor middelgrote werkers is mede gebaseerd op de WGA-instroom vanuit de eigen onderneming. Voor grote werkgevers geldt volledig de instroom vanuit de eigen onderneming.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.