WIA-uitkering, hoe werkt het?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet voorziet in een uitkering voor werknemers die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet of minder kunnen werken. Dit wordt ook wel de WIA-uitkering genoemd. Zo wordt voorkomen dat het inkomen van deze werknemers te veel daalt.

Het UWV bepaalt of je werknemer na twee jaar ziekte in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Dit hangt in eerste instantie af van de vraag hoeveel hij nog kan werken.

Functionele mogelijkheden werknemer

Daarbij worden de functionele mogelijkheden van de werknemer gekoppeld aan een database met functies. Daaruit rollen enkele functies die de werknemer met zijn mogelijkheden nog zou kunnen verrichten. Het daarbij behorende loon afgezet tegen het oude loon bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid.

Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)

De Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) is een hulpmiddel voor het UWV om de belastbaarheid van jouw zieke medewerker vast te stellen bij een WIA-beoordeling.

Het is aan te raden deze lijst zelf ook te gebruiken om het vaststellen van mogelijke uitkeringsrechten voor de Ziektewet (bij de 1e jaarsbeoordeling) om de WIA-aanvraag te versoepelen.

Is hij minder dan 35 procent arbeidsongeschikt?

Of anders gezegd: kan hij nog 65 procent of meer van zijn oude loon verdienen? Dan heeft hij geen recht op een WIA-uitkering.

Is hij meer dan 35 procent arbeidsongeschikt?

Dan zijn er drie mogelijkheden:

  1. Je werknemer is 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt

Hij kan dus nog een deel van zijn loon zelf verdienen door te werken. In dat geval heeft hij recht op een WGA-uitkering (Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten).

  1. Je werknemer is meer dan 80 procent arbeidsongeschikt

Hij kan niet of nauwelijks werken, maar de verwachting is dat hij in de toekomst weer (meer) zal kunnen werken. Ook dan krijgt hij een WGA-uitkering.

  1. Je werknemer is meer dan 80 procent arbeidsongeschikt

Hij kan niet of nauwelijks werken en de kans dat hij herstelt is minimaal. In dat geval heeft hij recht op een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Wie vraagt een WIA-uitkering aan?

Jouw zieke of arbeidsongeschikte werknemer moet zelf de aanvraag voor een WIA-uitkering bij het UWV indienen. Maar daar gaat een langdurig traject aan vooraf. Daarin speel jij als werkgever een belangrijke rol.

Wet verbetering poortwachter

Om te beginnen kan je werknemer pas aanspraak maken op een WIA-uitkering als jij je gedurende zijn gehele ziekteverloop hebt gehouden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter.

Dat betekent onder meer dat je:

 

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.