Wijzigingen voor de basisverzekering in 2019.

Het wettelijk bepaalde eigen risico van € 385,- blijft gelijk.

Eigen bijdrage Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS)
Voor geneesmiddelen wordt de Eigen Bijdrage gemaximeerd: tot maximaal € 250,- per kalenderjaar.

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
Er komt een vergoeding van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen.

Zittend ziekenvervoer
De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruik maken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling. In 2018 wordt alleen het vervoer vergoed als de patiënt een behandeling moet ondergaan.

Oefentherapie bij COPD
Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Premieverhoging en zorgtoeslag
Naar verwachting stijgt de nominale premie met een tientje per maand. De maximale inkomensaanvulling voor eenpersoonshuishoudens stijgt naar € 1.233,- per jaar. Voor meerpersoonshuishoudens naar € 2.402,- per jaar.

Comments are closed.