Meer dan de helft van de bedrijven heeft onvoldoende zicht op risico’s

Uit onderzoek van de inspectie SZW blijkt dat bij 55 procent van de bedrijven de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) ontbreekt. En bij 53 procent van de bedrijven is geen preventiemedewerker aangesteld. Zonder inzicht in de risico’s is het niet mogelijk deze risico’s op een verstandige manier tegen te gaan.

Eerste stap: stel een preventiemedewerker aan

Iedere werkgever is verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Het is de taak van deze medewerker maatregelen uit te voeren die zijn gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven met minder dan 25 werknemers mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden. Is er een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Dan wordt de keuze voor de preventiemedewerker bepaald met hun instemming.

De preventiemedewerker is een belangrijke schakel

Het hebben van een preventiemedewerker is geen overbodige luxe. Veel werkgevers zijn namelijk onvoldoende geïnformeerd over de risico’s waaraan werknemers worden blootgesteld. En dat leidt tot onderschatting. De inspectie SZW duidt beeldschermwerk bijvoorbeeld aan als het meest voorkomende arbeidsrisico. Met zijn vakkennis kan de preventiemedewerker helpen bij het verkleinen van zulke risico’s.

Daarnaast moet het papierwerk in orde zijn

Werkgevers moeten ook over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschikken. Een RI&E is een document waarin de risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers worden geïnventariseerd en geëvalueerd. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. Dat plan benoemt de maatregelen die de werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. En binnen welke termijn dat gaat gebeuren.

 

Meer weten?

De Inspectie SZW biedt werkgevers veel informatie en hulpmiddelen om tot een goed arbeidsomstandighedenbeleid te komen. De tool Arbo op orde  helpt werkgevers stapsgewijs de belangrijkste acties in kaart te brengen. Aan de hand van een aantal vragen checkt de werkgever of hij alles goed heeft geregeld of dat er misschien nog actiepunten zijn. Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met ons en wij gaan met u in gesprek over de oplossingen.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.