Nog maar even de regels………

  • Hoelang de werknemer verwacht afwezig te zijn.
  • Het telefoonnummer waarop de werknemer te bereiken is en zijn (verpleeg)adres.
  • Informeren of er lopende werkzaamheden en afspraken zijn die moeten worden overgenomen.
  • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.
  • U mag níét vragen of het verzuim werkgerelateerd is.
  • U mag ook een werknemer níét vragen naar de aard en de oorzaak van de ziekte.
  • Vertelt de werknemer vrijwillig over de oorzaak van zijn ziekte, dan mag u dit in principe níét opnemen in het personeelsdossier. Alleen een bedrijfsarts mag medische gegevens vastleggen.

Comments are closed.