Op 19 juli 2017 oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat indien een werknemer ziek is geweest en van zijn werkgever het loon niet volledig doorbetaald kreeg, niet mag leiden tot een lagere WW- uitkering.

De hoogte van de WW- uitkering wordt bepaald aan de hand van het dagloon (1 juli 2017 € 207,60). De eerste 2 maanden ontvangt de werknemer 75% van het dagloon en daarna 70% van het dagloon en is beperkt in duur van thans 24 maanden.

Reparatiewetgeving was gericht op werknemers die 104 weken ziek waren en hield geen rekening met werknemers die korter dan 104 weken ziek waren en na herstel in aanmerking kwamen voor een WW- uitkering.

Recent oordeelde de Centrale Raad van Beroep (hoogste rechter op het gebied van bestuursrecht) dat ook voor werknemers die dus niet 104 weken ziek zijn geweest het UWV de dagloonregels moet toepassen. Dit betekent dat dat de WW- uitkering gewoon weer 70% van 100% loon wordt.

Comments are closed.