Kiest u bij uw Ziektewet- of WGA-verzekering voor UWV of voor eigenrisicodragerschap (ERD) bij een verzekeraar? Een lastige keuze! Het is dan ook zaak dat u hier een weloverwogen besluit over neemt en u zich hierbij niet alleen laat leiden door een lage UWV-premie. Het risico daarvan is namelijk dat u dit op de lange termijn juist veel geld kost. Houd daarom altijd in uw achterhoofd dat u kiest voor de laagste lasten op de lange termijn.

Publiek of privaat, that’s the question
Het hybride stelsel voor arbeidsongeschiktheid is tegenwoordig meer in balans dan vroeger. Tegelijkertijd blijft het voor werkgevers moeilijk om UWV en private verzekeraars te vergelijken en hierin een goede keuze te maken.  Uit het recente rapport ‘Beweegredenen werkgevers Keuze WGA- en ZW-markt’ – opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – blijkt dat werkgevers zich op dit vlak flexibel tonen. Ze blijven bij UWV, kiezen voor ERD, maar keren ook net zo gemakkelijk weer terug bij UWV. Belangrijke uitkomst is daarnaast dat voor werkgevers die bij UWV verzekerd blijven financiële overwegingen de doorslag geven. En dat terwijl de financiële vergelijking tussen publiek en privaat juist enorm lastig is. 

Kiest u voor de korte of lange termijn?
Want hoe wordt uw premie nu eigenlijk berekend? Kiest u voor eigenrisicodragerschap en daarmee samenhangend voor een private verzekering, dan dekt de premie die u betaalt toekomstige risico’s. Bij UWV hangt uw premie echter af van de toegerekende schadelast van twee jaar geleden. Heeft u als werkgever geen zieke of arbeidsongeschikte medewerkers, dan betaalt u een minimumpremie. Op de korte termijn een aantrekkelijke optie, maar op de lange termijn mogelijk toch een kostbare kwestie. Krijgt u namelijk wel met instroom in de Ziektewet of WGA te maken, dan heeft dat gevolgen voor uw premie. Bovendien kampt UWV met een achterstand bij de herbeoordeling van zieke werknemers, terwijl u hier als werkgever wel baat bij kunt hebben. Hoe langer een werknemer een uitkering krijgt van UWV, hoe meer premie u uiteindelijk betaalt. Daar komt nog bij dat preventie bij UWV geen aandacht krijgt; UWV heeft hier immers geen financieel belang bij.  Niet zo raar dus dat de WGA-uitstroom bij eigenrisicodragerschap hoger ligt dan bij UWV.

Wij helpen u met uw keuze!
Onze experts helpen u – met data en analyse als basis – bij het maken van een gefundeerdere strategische keuze over eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de WGA.

Voorkomen is beter dan genezen
Voor u als werkgever is aandacht voor de preventie van ziekteverzuim cruciaal. Wist u bijvoorbeeld dat, volgens CBS, het ziekteverzuim in 2018 inmiddels 4,3% bedraagt van alle gewerkte uren? En dat dit bij bedrijven met meer dan 200 medewerkers zelfs 5,2% is? Belangrijk om te weten is dat juist verzekeraars de afgelopen jaren in preventie hebben geïnvesteerd. Juist ook omdat zij er een financieel belang bij hebben om de instroom in de Ziektewet en de WGA te beperken. Daarom willen verzekeraars – in tegenstelling tot UWV – ook dat werkgevers hun best doen voor de re-integratie van hun zieke werknemers. Uiteraard doet u dit niet alleen; verzekeraars bieden u hierbij uiteraard de nodige ondersteuning. Bovendien leidt deze betrokkenheid tot een grotere kans op snelle werkhervatting.

Weeg uw opties goed af!
Is privaat verzekeren voor u als werkgever altijd de beste keuze? Dat is moeilijk te zeggen. Wel doen grotere werkgevers er altijd verstandig aan een goede afweging te maken. Eigenrisicodragen zou voor u namelijk een hele goede keuze kunnen zijn. Om een weloverwogen besluit te kunnen maken, is een goede vergelijking tussen publiek en privaat echter onontbeerlijk. Om te voorkomen dat u appels met peren vergelijkt, is het zaak een goede financiële analyse uit te voeren. Niet alleen zijn er bij ERD veel mogelijkheden, ook de premies kunnen behoorlijk van elkaar verschillen. Kortom, welke keuze u als werkgever ook maakt, zorg er in elk geval voor dat die keuze gefundeerd is. Zo voorkomt u onaangename verrassingen op de lange termijn!

ONS AANBOD: GRATIS ONDERZOEK DOOR Toussaint Zorg & Inkomen Advies
Om een weloverwogen, strategisch besluit te nemen over eigenrisicodragerschap, is het zaak een gedegen onderzoek en analyse uit te voeren. Onze experts helpen u hier graag bij. Toussaint Zorg & Inkomen Advies brengt voor u alle mogelijkheden van het eigenrisicodragerschap in kaart. In sommige gevallen is dit onderzoek zelfs gratis! Zo bouwen we samen aan gezonde medewerkers voor de toekomst.

Sander Toussaint
M: 0610982890
info@sandertoussaint.nl

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.