Het is natuurlijk verdrietig als één van de ouders in een gezin vroegtijdig overlijdt. Voor de achterblijvende partner en eventuele kinderen is het nog triester als daarna blijkt dat de financiën niet goed geregeld zijn. Kunt u de hypotheek blijven betalen? Kunnen de nabestaanden blijven leven zoals ze financieel gewend waren? In dit artikel gaan wij kort in op dit onderwerp. Misschien niet het leukste onderwerp om bij stil te staan. Maar wij vinden het belangrijk om ook hierover met u van gedachten te wisselen.

De Algemene Nabestaandenwet (Anw) is een basisvoorziening indien er verder geen inkomsten meer zijn en bedraagt maximaal 70% van het nettominimumloon. Zijn er geen kinderen of alleen kinderen van 18 jaar of ouder, dan is er helemaal geen recht op een uitkering.

Als er een pensioenregeling is in loondienst dan is er naast ouderdomspensioen ook een nabestaandenpensioen. Dat kan zijn op risicobasis (let op!: Uit dienst dan stopt deze dekking). Of een regeling opbouwbasis waardoor er wel recht is op het opgebouwde pensioen nabestaanden.

Tenslotte kunt u zelf een levensverzekering (overlijdensrisicoverzekering) sluiten voor de nabestaanden of bijvoorbeeld samen met uw compagnon als er aandelen zijn.

Kortom: Zorg dat het beeld voor uw situatie duidelijk is!

Comments are closed.