Bij de nominale zorgverzekeringspremie wordt door het kabinet een stijging geraamd van 31 euro; van gemiddeld 1.478 euro in 2021 naar gemiddeld 1.509 euro in 2022. Dit onder meer doordat de zorguitgaven in 2022 komen naar huidige inschatting twee miljard euro hoger uit komen dan volgens de raming 2021 van verzekeraars toen zij de premie 2021  bepaalden. De ontwikkeling van het saldo van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) leidt juist tot een daling van de nominale premie. Voor 2022 wordt bovendien gerekend met een afbouw van reserves door de verzekeraars van 0,9 miljard euro. Dit is 0,4 miljard meer dan de reserve afbouw waarvan verzekeraars uitgingen bij hun premiestelling 2021.

De collectiviteitskorting op de zorgverzekering wordt afgeschaft op 1 januari 2023. Uit onderzoek blijkt namelijk dat zorgverzekeraars de collectiviteitskorting meestal mogelijk maken door een opslag op de premie voor alle verzekerden, die sommige verzekerden dan als collectiviteitskorting terugkrijgen. De bedoeling was om de collectiviteitskorting mogelijk te maken door prijsafspraken te maken met zorgverleners en daarmee te besparen op de zorgkosten. Op de aanvullende verzekering mag nog wel een korting gegeven worden.

Het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering blijft in 2022 vaststaan op € 385,-

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.